Algemene Voorwaarden

Welkom bij AC den Hartog en Zn. vof!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van AC den Hartog en Zn. vof, te vinden op acdenhartog.nl.

Door het bezoeken van deze website gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet door met het gebruik van AC den Hartog en Zn. vof als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Notitie en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de Cliënt te voldoen met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door AC den Hartog en Zn. vof te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met de AC den Hartog en Zn. vof Privacy Policy.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/ advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, AC den Hartog en Zn. vof Digital Agency en/of haar licentiegevers bezitten de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op AC den Hartog en Zn. vof. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van AC den Hartog en Zn. vof voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen.

U mag niet:

 • Materiaal van AC den Hartog en Zn. vof herpubliceren
 • Materiaal van AC den Hartog en Zn. vof verkopen, verhuren of in sub-licentie geven
 • Materiaal van AC den Hartog en Zn. vof reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herverdelen van materiaal van AC den Hartog en Zn. vof

Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze verklaring. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Terms And Conditions Template.

Delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. AC den Hartog en Zn. vof filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van AC den Hartog en Zn. vof , haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal AC den Hartog en Zn. vof niet aansprakelijk zijn voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

AC den Hartog en Zn. vof behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en alle Opmerkingen te verwijderen die kunnen worden beschouwd als ongepast, beledigend of een schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaakt.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent om de Opmerkingen op onze website te plaatsen en alle noodzakelijke licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
 • De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te verzoeken of te bevorderen of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

Hierbij verleent u AC den Hartog en Zn. vof een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze Inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online telefoongidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven linken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten en/of zakelijke informatiebronnen;
 • com gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
 • online directory distributeurs;
 • internet portals;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou doen lijken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van AC den Hartog en Zn. vof compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.

Deze organisaties mogen een link naar onze startpagina plaatsen, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar AC den Hartog en Zn. vof. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van AC den Hartog en Zn. vof's logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op een Website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Uw Privacy

Gelieve het Privacybeleid te lezen.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze Website op verzoek te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • een van onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Stuur een bericht!
Hoe kunnen we u helpen?
We antwoorden gewoonlijk binnen 24 uur.
Thank you!

Your message has been sent!
Oops! Something went wrong while submitting the form.